top of page

DANIŞMANLIK

“Taktiksiz strateji,
zafere giden en yavaş yoldur.
Stratejisiz taktikler ise
yenilgi öncesi gürültüdür.”

Sun Tzu

İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. İyi bir başlangıç yapabilmek ve bunu sürekli geliştirerek yaşatabilmek ise  Markanın başarısını ortaya koyar. Başka bir deyişle; markaların başarısı nasıl algılandığında gizlidir. Kurum veya markaların algılanan tüm değerlerinin doğru yönetimini, doğru anlatılmasını, doğru mesajların doğru hedeflere, doğru mecralar üzerinden iletilmesi; bir markanın var olabilmesi ve uzun süre yaşayabilmesi için hayatidir. İşte biz tam burada devreye gireriz; Amacımız ana stratejiler doğrultusunda doğru taktikler ile planlanan uzun ve zorlu yolda markaların tarafında olarak büyümeleri ve sağlıklı gelişimlerine destek olmak ve markaların  marka değerinin yükseltilmesi, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır.

•Sosyal Medya yönetici koçluğu

•Değişim yönetimi  danışmanlığı

•Entegre Pazarlama İletişimi Danışmanlığı

•Marka yönetimi ve marka iletişimi   danışmanlığı

•Medya ilişkileri danışmanlığı

•Kurum içi iletişim  danışmanlığı

•Dijital ve sosyal medya  iletişim danışmanlığı

•Konkur süreç ve strateji  danışmanlığı

•Eğitim koçluğu hizmeti

bottom of page